TERMENI ȘI CONDIȚII - ÎNCHIRIERE PRODUSE

1. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

Furnizorul se obligă:

 • Să predea BENEFICIARULUI produsul(e) închiriat(e), cu componentele și accesoriile descrise în formularul de comandă;
 • Să predea BENEFICIARULUI produsul(e) închiriat(e) în stare de functionare însotit de instrucțiunile de folosire, dacă acestea au fost puse la dispoziție de producător;
 • Să cedeze BENEFICIARULUI dreptul de folosință asupra produsului(lor) inchiriat(e) pe toată durata perioadei de închiriere;
 • Să preia produsul(e) inchiriat(e) de la BENEFICIAR la data precizată în formularul de comandă;Să returneze garanția pe care o reține pe perioada închirierii;

2. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obligă:

 • Să preia și să predea produsul(e) închiriat(e) conform aspectelor stabilite în formularul de comandă;
 • Să pună la dispoziția FURNIZORULUI o copie a unui document de identitate, care să fie trimisă pe mail ulterior completării formularului de comandă;
 • Să folosească produsul(e) închiriat(e) cu diligența unui bun proprietar, în condiții de exploatare normală, cu respectarea instrucțiunilor de folosire puse la dispoziție de către FURNIZOR, și să evite deteriorarea, pierderea sau murdărirea excesivă a acestuia, inclusiv prin dobândirea de mirosuri sesizabile;
 • Să fie pe deplin răspunzător pentru utilizarea produsul(lor) închiriat(e) pentru toată perioada pentru care acesta se află în posesia sa;
 • Să returneze produsul(e) închiriat(e) în bună stare de funcționare. Se acceptă elemente normale de uzură (urme de folosire, zgârieturi minore), dar care nu împiedică în niciun fel funcționarea optimă a produsul(lor) închiriat(e) și nu influențează aspectul acestuia;
 • Să returneze produsul(e) închiriat(e) în aceeași formă de ambalare în care l-a preluat, înțelegând că montarea/demontarea sau instalarea/dezinstalarea acestuia nu cad în sarcina FURNIZORULUI;
 • Să informeze FURNIZORUL dacă în cazul închirierii unui scaun auto, autoturismul în care acesta a fost montat a fost implicat într-un accident rutier în timpul utilizarii acestuia;
 • Să plătească FURNIZORULUI prețul de închiriere stabilit, precum și garanția solicitată;
 • Să plătească FURNIZORULUI cheltuilelile de reparație sau înlocuire a produsul(lor) închiriat(e), în cazul în care la predare produsul(e) închiriat(e) nu mai este în stare optimă de funcționare; decizia de reparație sau înlocuire este luată de catre FURNIZOR;
 • Să plătească FURNIZORULUI cheltuielile de înlocuire a produsul(lor) închiriat(e), la costul de înlocuire , în oricare situație în care nu mai poate să-l predea FURNIZORULUI (furt, pierdere, deteriorare care nu mai poate fi reparată etc.);
 • In cazul returnării produsul(lor) închiriat(e) excesiv de murdar(e) sau cu mirosuri sesizabile (inclusiv miros de țigară) BENEFICIARUL trebuie să plăteas o taxă de curațare de 100 lei (TVA inclus);
 • Să plătească firmei dublul prețului de închiriere pentru fiecare zi în care obiectul se află în folosința sa (sau în curs de returnare prin intermediul unui curier), deși ar fi trebuit să-l predea la data expirării, până la momentul returnării sau a consemnării încetarii litigiului;
 • Să anunțe cu cel puțin 1 zi lucrătoare înainte dacă dorește prelungirea perioadei de închiriere. Decizia de prelungire a perioadei de închiriere se ia de comun acord cu FURNIZORUL, în funcție de programarea închirierilor.

La terminarea perioadei de închiriere, FURNIZORUL va inspecta produsul(e) închiriat(e) și va decide dacă există deteriorări în afara uzurii normale. BENEFICIARUL va fi informat de existența oricaror astfel de deteriorări și de costul reparațiilor sau costul de înlocuire. FURNIZORUL va returna BENEFICIARULUI garanția, mai putin costul reparațiilor sau costul de înlocuire. Costul reparațiilor sau costul de înlocuire este posibil să fie mai mare decât garantia depusă de BENEFICIAR, caz în care acesta se obligă să plătească diferența, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de închiriere.

3. CONDIȚII DE PLATĂ

 • La preluarea produsului: Cash – ramburs la curier
 • Online: Card bancar - Netopya Payments
 • Transfer bancar - În avans astfel incât să fie permisă încasarea banilor înainte de plecarea coletului către beneficiar

4. MODALITATEA DE LIVRARE

Clienții din orașele Cluj-Napoca și Iași pot opta pentru ridicarea produsului din showroom-urile magazinelor fizice Petit Bebe, cu mențiunea că fișierul de comandă trebuie completat în eventuala indisponibilitate a produselor.

Program de lucru : L-V 10:00-20:00, S 10:00-16:00

Clienții pot opta pentru livrare și predare a produsului(lor) prin serviciul de curierat rapid la orice adresă de pe teritoriul României.

Prețul pentru livrarea produsului (lor) este de 20 de lei iar pentru returnarea produsului(lor) se percepe din nou taxa de 20 de lei.

Termenul de livrare este de 2-3 zile lucratoare de la confirmarea comenzii de către unul din operatorii noștri.

5. GARANȚIE SI ASIGURĂRI

Pentru închiriere se reține o garanție a cărei valoare variază în funcție de valoarea produsului închiriat (valoarea garanției reprezintă jumătate din valoarea reală a produslui);

Suma aferentă Garanției va fi blocată (pre-autorizată) până în momentul returnării produsului pe cardul de credit/debit al BENEFICIARULUI sau se virează prin OP.

Garanția va fi utilizată pentru acoperirea daunelor, în cazuri de distrugeri sau elemente lipsă constatate la produsul închiriat. Această sumă va fi returnată la momentul returnării produsului(lor) în stare bună de funcționare, cu toate documentele, accesoriile și echipamentele din dotare, care au fost receptionate de către client la momentul preluării produsului închiriat.

Garanţia se încasează de către FURNIZOR în următoarele condiții:

 • întreţinerea sau utilizarea inadecvată a produsului, fapt ce a dus la distrugeri sau defecte (lovituri, zgârieturi, pătarea huselor textile etc)
 • daune provocate de alte persoane care nu sunt menţionate în contract.
 • daune (accidente) cauzate produslui închiriat, constatate la returnarea produsului
 • pierderea produsului sau accesorilor primite.

6. ÎNCĂLCAREA CONDIȚIILOR DE ÎNCHIRIERE DE CĂTRE BENEFICIAR

BENEFICIARUL a încalcat condițiile de închiriere dacă:

 • BENEFICIARUL nu plătește prețul închirierii și nu depune garanția conform formularului de comandă;
 • BENEFICIARUL utilizează în mod necorespunzător echipamentul închiriat.

Dacă BENEFICIARUL a încălcat condițiile, FURNIZORUL va considera acordul desființat, fără notificare și fără nici un fel de alte proceduri.

În cazul desființării formularului de comandă, BENEFICIARUL trebuie sa returneze FURNIZORULUI produsul(e) cât mai curând posibil. BENEFICIARUL trebuie să plătească FRUNIZORULUI chiria pentru toată perioada în care BENEFICIARUL a avut produsul(e) în posesia sa precum și penalități de întârziere pentru perioada în care a întârziat returnarea acestuia.

Dacă BENEFICIARUL nu returnează produsul(e) FURNIZORULUI dupa ce se pune capăt perioadei de închiriere, BENEFICIARUL trebuie să plătească:

 • Costul înlocuirii echipamentului;
 • Prețul închirierii pentru toată perioada cât produsul(e) s-a aflat în posesia BENEFICIARULUI;
 • FURNIZORUL păstrează dreptul de a recupera de la BENEFICIAR orice sumă de bani în conformitate cu legile privind despăgubirile, ca urmare a încălcării de către BENEFICIAR a obligației de returnare a echipamentului.

7. ÎNCĂLCAREA CONDIȚIILOR DE ÎNCHIRIERE DE CĂTRE FURNIZOR

FURNIZORUL a încalcat formularul de comandă dacă nu își respectă obligațiile ce îi revin prin acest formular de închiriere.

Daca FURNIZORUL a încălcat formularul de comandă, BENEFICIARUL poate pune capăt formularului de comandă.

Dacă închirierea încetează datorită încălcării formularului de comandă de catre FURNIZOR, BENEFICIARUL trebuie să înapoieze produsul(e).

FURNIZORUL va plăti costurile rezonabile legate de returnarea produsului(lor).

8. DREPTUL DE PROPRIETATE

Produsul(e) închiriat(e) este/sunt în proprietatea exclusivă a FURNIZORULUI. BENEFICIARUL are doar drept de folosință asupra lor pe durata închirierii și pe perioada de prelungire până la predarea lui.

FURNIZORUL nu este obligat să returneze contravaloarea nici unei reparații sau îmbunătățiri aduse echipamentului de către BENEFICIAR.

9. FURTUL, PIERDEREA SAU DETERIORAREA IREPARABILĂ

Dacă produsul(e) este/sunt furat(e), pierdut(e) sau deteriorat(e) ireparabil în timp ce se află în folosința BENEFICIARULUI, acesta este pe deplin responsabil de acest fapt, indiferent de cauză, și trebuie să plătească FURNIZORULUI de îndată costul de înlocuire a produsului(lor). După ce această plată a fost efectuată, BENEFICIARUL va deveni proprietarul produsului(lor) furat(e), pierdut(e) sau deteriorat(e) ireparabil și va avea dreptul să caute orice modalitate de compensare permisă de lege pentru produsul(e) furat(e), pierdut(e) sau distrus(e).

10. LITIGII

Orice litigii decurgând din executarea sau neexecutarea în tot sau în parte a prezentului formular de comanda se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz de neînțelegeri, litigiile vor fi rezolvate în instanța de judecată competentă.